Yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde Üniversite mensuplarına ve Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü eğitim programı ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.