Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi ( GÜN-SEM)'nin amacı, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde üniversite mensuplarına ve üniversite dışı gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü sürekli eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.