KURS AMACI: Acil tıp teknisyeni ve teknikeri, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, acil, yoğun bakım üniteleri ve hastanenin diğer kliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarının EKG konusunda bilgilerinin güncellenmesi, yeni ve uygulamaya yönelik temel bilgilerin ve EKG pratiğinin kazandırılmasıdır.

KURS SAATİ: 16 SAAT

KİMLER KATILABİLİR: Tıp Fakülteleri, Hemşirelik/Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Yüksekokulları, Sağlık/ Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Meslek Yüksek okullarından mezun sağlık çalışanları. Sağlık Meslek Yüksekokulu okuyan ikinci sınıf öğrencileri ve diğer okulların 3. Veya 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

KURSUN KAZANDIRDIKLARI: EKG çekimi ve kalbin ileti sistemi öğrenilecektir. EKG kağıdından kalp hızı hesaplanabilecektir. Normal ritimler ve ölümcül ritimler ayırt edilerek nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi kazanılacaktır. Örnek EKG çözümleri ile bilginin kalıcı olması sağlanacaktır

KİŞİ SAYISI: 20 kişi ile sınırlı olacaktır. Katılımcılara EKG kurs kitapçığı verilecektir.

KURSUN İÇERİĞİ:

Ön-test
EKG Çekimi
Kardiyak iletimin açıklanması
PQRST dalgalarının oluş mekanizması
EKG kağıdının anatomisi
Elektrotlar kalbin neresini gösteriyor?
Kalp hızı hesaplama
Kalp aksını hesaplama
Sinuzal aritmiler
Atrial aritmiler
Ventriküler aritmiler
Kalp blokları
Akut MI, EKG bulguları
Kardiyoversiyon, Defibrilasyon
Olgularla EKG pratiği
Son test-Kapanış

NOT: Eğitimimiz hafta sonları gerçekleştirilecek olup, Eğitimimizde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam etmeyen eğitimcilere eğitim sertifika verilmeyecektir.