İÇ KONTROL KOMİSYONU
AD-SOYAD ÜNVAN GÖREV
Öğr. Gör. Özgür PALANCI Koordinatör Yar. Komisyon Başkanı
Serdal ŞEKER Şube Müdürü Üye
Kamil ZAİL Memur Üye