Gümüşhane Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

            Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜN-SEM)'nin amacı, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde üniversite mensuplarına ve üniversite dışı gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü sürekli eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

GÜN-SEM amaçları doğrultusunda üniversite mensupları ve diğer katılımcılara ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlar, ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

GÜN-SEM, Müdür, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve yeterli sayıdaki idari personelden oluşur.

GÜN-SEM gerçekleştirdiği eğitim programları ve sosyal faaliyetleri belgelendirir. Bu belgelendirmeyi Katılım Belgesi, Eğitim Sertifikası, Onur Belgesi ve Teşekkür Belgesi şeklinde yapar.

Katılım Belgesi Yapılan eğitim veya sosyal programa en az %80 oranında devam eden katılımcılara verilir.
Eğitim Sertifikası Yapılan eğitim faaliyetine en az %80 oranında devam eden ve eğitim programı esnasındaki uygulamalardan %70 oranında başarılı olan katılımcılara verilir.
Onur Belgesi Sertifikalı eğitim programlarına katılarak eğitim sertifikası almaya hak kazanan katılımcılar içerisinden en başarılı ilk üç katılımcıya verilir.
Teşekkür Belgesi Yapılan eğitim ve sosyal programlara eğitimci, sponsor ve benzeri şekillerde katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

GÜN-SEM’in her türlü idari ve eğitim giderleri Rektörlük bütçesinden karşılanır.  GÜN-SEM’in organize ettiği ve üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimlerin düzenlediği veya katıldığı eğitim veya sosyal programlarla ilgili harcamalar, düzenleyen veya katkı veren akademik veya idari birimin bütçesinden karşılanır.

GÜN-SEM çatısı altında eğitim programı düzenlemek isteyen akademik ve idari birimler, bölümler ve kişiler GÜN-SEM Eğitim Başvuru formunu doldurarak ve GÜN-SEM Müdürlüğü ile iletişime (gunsem@gumushane.edu.tr  dahili tlf: 4014 veya 1794) geçerek bu taleplerini gerçekleştirebilirler.

 

 Öğr. Gör. Özkan BİNGÖL

 GÜN-SEM Müdürü