İÇ KONTROL KOMİSYONU
AD-SOYAD
ÜNVAN
GÖREV
Öğr. Gör. Özkan BİNGÖL Müdür Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. İbrahim AKTAŞ Müdür Yardımcısı Üye
Öğr. Gör. Ramazan Özgür DOĞAN Müdür Yardımcısı Üye
  Memur Üye