GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AİLE DANIŞMANLIĞI

SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI

(UZAKTAN EĞİTİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı “Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri yönetmeliği” kapsamında, Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı” açılacaktır. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaktır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aile içinde yaşanan ve aileyi etkileyen olumsuzlukları karşısında aile bireylerine profesyonel destek sağlamayı amaç edinmiştir. Aile danışmanlığı ile aile içi sorunların çözümünün sağlanması ile birlikte, aile içi iletişimi ve ilişkileri güçlendirmek, böylece aile üyelerinin birbirini daha iyi anlamalarını sağlamak adına hizmet verilmek istenmektedir. Ayrıca, aile içi ilişkilerinde sorunlar yaşayan bireylerin, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında karşılaşılacak bir takım sıkıntıların üstesinden gelinme noktasında yardımcı olmaktadır.

Programın Amacı: 300 saatlik teorik, 120 saatlik uygulama ve 30 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nın amacı, katılımcılara yönetmelikte belirlenmiş olan yetkinliklere sahip profesyonel aile danışmanları yetiştirmektir.

Eğitim Başlangıç Tarihi: Kursun açılması için gerekli olan en az 15 kişilik sayının sağlanması sonucunda tekrardan duyurulacaktır. 

Eğitim Süresi: Yaklaşık 3 ay.       

Verilecek Eğitim: 300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon eğitimi.

Ders Gün ve Saatleri: Eğitim başladığında ilan edilecektir.  

Derslik: Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Eğitimin Ücreti:
Peşin : 3750TL  
Taksitle: TL(3X1325TL) 
Ücret  Ödemesi: Eğitim ücreti  peşin ya da 3 eşit taksitte  ödenebilir.

 

Eğitim Alabilecek Kişilerde Aranan Şartlar: “Sosyoloji, Sosyal Hizmet(ler), Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Hemşire, Çocuk Gelişimi, Tıp” lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak.

Yer: Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhanevî Kampusu.

Müracaat: Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKİCİ  0530 975 1991

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programı Sertifikası Başarı Ölçme Durumu: Dersler bittikten sonra, belirlenen tarihlerde, ders sorumluları gözetiminde yapılacak sınavlar sonucunda, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan alan kursiyerler, o dersten başarılı sayılacaklardır. Bütün derslerinden başarılı olan kursiyerler, Aile Danışmanlığı Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Kayıt Formu
  • Lisans Diploması Fotokopisi
  • Ödemenin yapıldığına dair Banko Dekontu (Dekonta “Açıklama” olarak “Başvuranın Adı Soyadı ve TC  Kimlik Numarası” yazdırılması gerekmektedir)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf